Informatie organisatie

 

ANBI

De Podiumschool heeft een officieel erkende ANBI status.

RSIN 860785865

Beleidsplan

Gedragscode

Vertrouwensersoon

Mail rechtstreeks met vertrouwenspersoon

Jaarverslag

Financieel jaarverslag

Balans 2020 Podiumschool 

Binnenkort  vindt u hier het financieel jaarverslag van 2021.

Image

Telefoon

Bel of app

Waar vind je Podiumschool?

De Doas, Floris Versterstraat 3, Leeuwarden. 

Postadres: Skoalledyk 34, 9086 CB Hempens