ANBI

 

ANBI

Beleidsplan

Hier volgt binnenkort het beleidsplan van stichting de Podiumschool

Jaarverslag

Hier volgt aan he einde van het eerste jaar (december 2020) het jaarverslag van stichting de Podiumschool.

Financieel jaarverslag

Hier volgt begin 2021 het eerste jaarverslag van stichting de Podiumschool.

Image

Telefoon

Bel of app

Waar vind je Podiumschool?

De Doas, Cornelis Trooststraat 48, Leeuwarden. 

Postadres: Skoalledyk 34, 9086 CB Hempens