Organisatie

ANBI

De Podiumschool heeft een officieel erkende ANBI status. RSIN 860785865

Gedragscode

Gedragscode
Mail rechtstreeks met vertrouwenspersoon

Financieel verslag

Balans 2020 Podiumschool

Binnenkort vindt u hier het financieel jaarverslag van 2021.

Hier kan je ons vinden!

De DOAS, Floris Versterstraat 3, Leeuwarden